Αποστολή
     

     Παροχή υψηλού επιπέδου    
     υπηρεσιών υγείας με σύγχρονο 
     εξοπλισμό, όπως : 
     Πολυτομικό Αξονικό
     Τομογράφο που μπορεί να  
     πραγματοποιήσει αναίμακτη
     στεφανιογραφία εντός 8",
     Βρογχοσκόπηση και
     Κολονοσκόπηση χωρίς την
     επεμβατική μέθοδο.

 
     Ιστορικό
     

     Η κλινική δημιουργήθηκε το
     1957 και έκτοτε παρέχει
     συνεχώς Ιατρικές Υπηρεσίες
     ως σήμερα. Υπήρξε πάντα
     πρωτοπόρος σε οποιαδήποτε
     καινούρια εξέλιξη της ιατρικής
     επιστήμης. Ευρισκόμενοι σε
     μια από τις πολυπληθέστερες
     περιοχές της Αθήνας,
     παρέχουμε άριστες
     υγειονομικές υπηρεσίες.
   
     Υπηρεσίες
     

     Η κλινική μας παρέχει
     νοσηλεία ασθενών με
     προβλήματα βαρέως τύπου,
     κατά το σύνηθες,
     νοσοκομειακά. Διαθέτουμε
     ένα πλήρες Διαγνωστικό
     Κέντρο, το οποίο εξυπηρετεί
     και εξωτερικούς ασθενείς,
     Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
     με 5 κλίνες και 2 Μονάδες
     Τεχνητού Νεφρού.