Αξονικός ΤομογράφοςΑξονικός ΤομογράφοςΑναίμακτη Στεφανιογραφία. Επαναστατική μέθοδος διάγνωσης & πρόληψης με αναίμακτη αξονική τομογραφία.

 
  • Η ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΛΛΟΥΣΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ
          Το Αττικό Διαγνωστικό Κέντρο διαθέτει τον πλέον σύγχρονο Αξονικό Τομογράφο 64 τομών για την
          πραγματοποίηση στιγμιαίας ψηφιακής ακτινογραφίας ( Scanoscope ) με ανακατασκευή εικόνας
          ( Real - Time ). Συνεχή ογκομετρική λήψη μέσω ελικοειδούς σάρωσης, μέγιστου χρόνου 100 sec.
          Το σύστημα αυτό είναι το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο παγκοσμίως για την απεικόνιση του πλέον
          σπουδαίου οργάνου της καρδιάς.
  • ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΠΑΛΛΟΥΣΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ( ΑΝΑΙΜΑΚΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ )
          Η Ψηφιακή Τομογραφία Καρδιάς αποτελεί επαναστατική αναίμακτη διαγνωστική μέθοδο, κατά την
          οποία απεικονίζεται με ακρίβεια η καρδιά και τα στεφανιαία αγγεία της. Η ενδοφλέβια χορήγηση
          σκιαγραφικού υλικού επιτρέπει την απεικόνιση των στεφανιαίων αγγείων, έτσι ώστε να είναι δυνατό
          να εντοπιστούν οι στενώσεις.
  • ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ :
          1. Αντικαθιστά η Αξονική Τομογραφία τη Στεφανιογραφία ;

              Η Αξονική Τομογραφία Καρδιάς είναι σε θέση να αποκλείσει την ύπαρξη στεφανιαίας νόσου. 
              Αυτό σημαίνει ότι σε φυσιολογική Αξονική Τομογραφία Καρδιάς δε θα χρειαστεί να διενεργηθεί 
              στεφανιογραφία. Στην περίπτωση όμως που η Αξονική Τομογραφία Καρδιάς προσφέρει ενδείξεις 
              για στενώσεις στα στεφανιαία αγγεία και υπάρχουν κλινικά συμπτώματα που οδηγούν σε 
              στενώσεις των στεφανιαίων αγγείων, τότε η διενέργεια της στεφανιογραφίας είναι αναπόφευκτη.

          2. Ποια τα Πλεονεκτήματα της Αξονικής Τομογραφίας Καρδιάς ;

              1. Είναι γρήγορη. 2. Είναι αναίμακτη, δηλαδή δε χρειάζεται καθετηριασμός αρτηρίας, όπως στην 
              κλασσική μέθοδο που είναι επεμβατική. 3. Ο ασθενής δεν παραμένει στο νοσοκομείο.

          3. Πόση Ακτινοβολία δέχεται ο Εξεταζόμενος ;

              Η ακτινοβολία σε μια Αξονική Τομογραφία Καρδιάς είναι ελεγχόμενη αυτόματα από τον 
              Αξονικό Τομογράφο, ανάλογα με το σωματότυπο του ασθενούς.ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΕΞΕΤΑΣΗ - Φάσεις Ολοκλήρωσης :